четвртак, 16. април 2015.

Saveti za nošenje nameštaja

Ukoliko planirate selidbu, a potrebno vam je nošenje nameštaja, tehnike i drugih glomaznih stvari, najbrže i najsigurnije rešenje je angažovati agenciju za selidbe. Tih agencija u Beogradu ima i sa svojim vešegodišnjim iskustvom i stručnošću vam mogu na vrlo pouzdan i brz način preneti stvari do željenog odredišta. 

Kada ste ugovorili i dogovorili posao sa agencijom za selidbe, nije loše pridržavati se nekih od ovih saveta kako bi se posao na što jednostavniji način obavio, a cela ta „pretumbacija“ završila sa zadovoljavajućim rezultatom, a vi svoj boravak u novom prostoru započeli sa što manje ili nimalo stresa i trzavica.
Odlučite na koje mesto će ići stvari
– Pre nošenja pripremite sve prostore gde će se prolaziti sa stvarima, tj. uklonite sve prepreke na podu, slike, police i druge stvari koje vise na zidovima, a po potrebi i lustere kako se ne bi desilo da neki plakar ošteti viseći luster. Preporuka je skloniti staze, stazice i tepihe kako ne bi došlo do saplitanja na naboranim delovima tepiha. Skinite ukrase sa komoda, stone i zidne satove i sve ostalo što može oštetiti nameštaj.

Nema žurbe kada se nosi nameštaj – Da ne bi došlo do eventualnog oštećenja nameštaja pri udaru u zidove, vrata ili neki drugi nameštaj, ne treba žuriti sa njegovim nošenjem. Svakom komadu nameštaja treba posebno pristupiti, bez žurbe i sa dovoljnim brojem ljudi za nošenje. Ljudi sa boljoj kondicijom i snagom treba da nose veće komade nameštaja, a sa strane treba da se angažuju ljudi koji bi pomogli da se nameštaj podigne i/ili spusti i da se nađu u slučaju nekog problema.Ne pomerati istu stvar više puta – Pomeranje stvari i neodlučnost pri njegovom smeštanju može da uspori i da oteža selidbu, pa bi s toga bilo preporučljivo da se unapred tačno zna gde će neka stvar biti postavljena i s time uštedeti vreme i snagu. Neki komadi nameštaja su sastavljeni iz dva ili više delova, pa radi lakše selidbe pokušajte da ih razdvojite kako biste olakšali nošenje.

Nameštaj se prenosi tako da bar jedna ruka bude na donjoj strani nameštaja – Mora se imati čvrst stisak sa obe ruke kada se nosi nameštaj. Treba izbegavati nošenje rukavica kako bi se imalo bolje prijanjanje na površinu predmeta.

Ne treba vući ili gurati nameštaj po podu - Zbog vibracija mogu olabaviti ili pući spojevi na nameštaju, odnosno mogu se polomiti nogice. Možete se, takođe napraviti bespotrbna šteta na parketu, laminatu  ili pločicama. Ne treba hvatati stolice za naslone, a komode i ormare za ručke, jer tokom vremena i korišnjenja oslabe spojevi.


Nameštaj se uvek nosi okrenut prema napred - Hodanje unazad sa nameštajem u rukama može biti opasno, jer može doći do povrede, a može doći i do oštećenja nameštaja. Ako se koristi gurtna (kaiš) za nošenje, onda se treba okrenuti licem prema nameštaju koji se nosi i treba se kretati veoma pažljivo uz stalnu asistenciju pomagača.

Obezbedite nameštaj koji selite pomoću kolica - Pomoću konopca ili traka treba vezati nameštaj za podlogu kolica, a pre nego što se stavi neka stvar na kolica, na podlogu kolica treba postaviti neku stazu ili ćebe, jer to će pružiti dodatnu zaštitu prilikom transporta kolicima.

Zaključak:

Uz nekoliko korisnih saveta koji su navedeni, malo dobre organizacije i angažovanje dobre agencije za selidbe, prenošenje i seljenje nameštaja i ostalih stvari koje su predviđenje za selidbu, neće predstavljati nikakav problem i sve se može obaviti brzo, lako i profesionalno.

уторак, 27. јануар 2015.

Selidba stilskog nameštaja


Svako ko ima stilski nameštaj u svom domu, umetničke slike ili ima neki predmet koji je dragocen i koji čuva godinama kao vrlo vredan ili spada u porodično nasledstvo, u trenutku kada planira da se seli sigurno razmišlja o tome kako će se te pomenute stvari preneti u novi dom neoštećene. To može biti neka starinska vitrina, šimizet, komoda koja je bakino nasledstvo, a sada pripada nama, fotelja u kojoj je sedeo nas deda, a sada krasi dnevni boravak u našem domu ili umetnička slika koja je poklon od drage osobe i na nju nas podseća. Može biti i lep komad stilskog nameštaja kupljen da ulepšava  dom i da se koristi dugi niz godina. Za nekog drugog takvi pomenuti predmeti možda nemaju novčanu, emotivnu ili bilo koju drugu vrednost, ali za nas su neprocenjivi i nezamenljivi.
Ukoliko posedujemo stvari velike umetničke vrednosti, stilski nameštaj, starinski nameštaj i slično, da bi se takve stvari bezbedno preselile iz jednom doma u drugi potrebna je adekvatna zaštita koja uključuje nekoliko slojeva:

 • Osnovni sloj, tj. puc puc folija
 • Drugi sloj,  tj. mekani višeslojni karton
 • Treći sloj, tj. čvrst petoslojni karton.

Razlozi koji nas navode na to da sa posebnom pažnjom prenosimo i preseljavamo dragocene predmete su:

 • starost,
 • krhkost,
 • vrednost,
 • dimenzija i
 • težine tih predmeta.

Sve pomenuto treba podsetiti da se sa tim pažljivo rukuje, nosi i transportuje, a za to su najbolje specijalizovane agencije koje se pored standardne usluge selidbe bavi i selidbama ovog tipa. Za bezbedno preseljenje stilskog nameštaja, antikviteta, umetničkih predmeta i slično,  neophodno je:
 • iskustvo,
 • tehnika,
 • kvalitetni materijali za zaštitu i
 • sredstva za nošenje i transport.Proces selidbe

Proces selidbe obavlja se u nekoliko faza kako bi se preseljenje vrednih stvari izvršilo besprekorno.

U tih nekoliko faza procesa preseljenja spada:

Zaštita i pakovanje - manji predmeti se zaštićuju puc-puc folijom i pakuju u kutije. Stilskinameštaj i krupniji umetnički predmeti se zaštićuju u zavisnosti od potrebe, pomoću streč i puc-puc folije, rebrastog kartona i ćebeta kao i sunđera za zaštitu uglova ili ćoškova. Tada je sve spremno za sledeću fazu - nošenje.

Nošenje – s obzirom da je u pitanju nameštaj koji je veoma osetljiv, a često i većih dimenzija i težine, potrebno je iskustvo, tehnika i odgovarajuća oprema za nošenje da bi se stilski nameštaj bezbedno preneo iz jednog doma do transportnog vozila i do krajnje lokacije. Nošenje stilskog nameštaja, umetnina i antikviteta nikada se ne prenosu u žurbi. Posebno je važno angažovati agenciju za selidbe koja ima iskustva sa nošenjem u zgradama koje nemaju lift.

Transport – vozilo treba da ima tapacirane unutrašnje stranice i dovoljnu količinu sredstava za zaštitu kao što su ćebad, kartoni, španeri i dr.Međunarodne selidbe

Za selidbu stilskog nameštaja i transport stvari veće umetničke vrednosti koje treba da pređu međunarodne granice, neophodno je pribavljanje neophodne dokumentacije i svih dozvola nadležnih institucija, gde je neophodno takođe obaviti sve carinske formalnosti vezane za izvoz prilikom napuštanja teritorije jedne zemlje ili za špediterske radnje i carinske formalnosti prilikom uvoznog carinjenja pri ulasku stvari na teritoriju druge zemlje, a mnoge agenciju za selidbe upravo rade i te poslove i to na vrlo kvalitetan način.  

Transport se u tom slučaju vrši tako što se izrade drveni sanduci radi bezbednijeg transporta vrednih selidbenih stvari. 
Cene usluga selidbe stilskog nameštaja

Cene usluga selidbe antikviteta i stilskog nameštaja suštinski se ne razlikuju mnogo od cena selidbe bilo kojeg komada nameštaja, ako se proceni da nema rizika za oštećenje, pa se tako komad stilskog nameštaja može preseliti po standardnoj ceni usluge selidbe, bilo da je to u okviru neke veće selidbe ili prebacivanje samo tog komada sa jedne lokacije na drugu.

Međutim, ako je rizik od oštećenja stilskog nameštaja visok zbog njegovo osetljivosti i krhkosti ili zbog prenošenja kroz uska vrata, hodnike i stepeništa, neophodno je nameštaj adekvatno zaštititi, a samim tim i od vrste i količine materijala koji bi se iskoristio za zaštitu zavisila zavisi i konačna cena usluge selidbe.

Takođe, na cenu utiče i nestandardna dimenzija i težina, ako je visoka spratnost bez mogućnosti za korišćenje lifta, ako je potrebno angažovati više radnika za nošenje i sl.
ZaključakDobro se raspitajte šta sve spada u njihovu uslugu, napravite procenu sa profesionalcima iz agencije o stanju stvari i načinu kako će se vama važne stvari preneti i kolike su mere zaštite potrebne. Nakon svega ovoga, uz dobru pripremu za preseljenje, ovaj vid specifičnijeg načina selidbe neće predstavljati nikakav problem.

Истакнути пост

Saveti za nošenje nameštaja

Ukoliko planirate selidbu, a potrebno vam je nošenje nameštaja, tehnike i drugih glomaznih stvari, najbrže i najsigurnije rešenje je angaž...