четвртак, 29. март 2018.

Agencije za selidbe Beograd

Selidbe


Selidbe prate čoveka od samog njegovog nastanka. Čovek se stalno selio, od praistorijskih dana pa sve do danas on je stalno bio i ostao u pokretu i u potrazi za nečim.

Svojom životnom aktivnošću i radom, samim svojim postojanjem, čovek se okružuje stvarima, stvarima koje su mu potrebne, neke i neophodne, i bez kojih on ne može da funkcioniše.

Kada neko promeni mesto stanovanja, za njim kreću i njegove stvari. Naravno, one koje su muj potrebne i do kojih se teško dolazilo. A takvih stvari nije bilo previše u to vreme.

Razlozi za selidbe


Razlozi za selidbe mogu da budu različite. Selidba iz manjih mesta u veće gradove, kao što je Beograd. Najčešće se radi o sledećim motivima:
 • Potraga za boljim životom i životnim uslovima 
 • Preselenja poslovne aktivnosti na drugo mesto
 • Pronalazak novog posla
 • Školovanje i usavršavanje
 • Porodični razlozi
 • Zbog kulturnih dešavanja, zabave, sporta i slično


Za neke ljude ne mora postojati razlog, oni se sele zato što ne mogu da se skrase na jednom mestu

Selidbe i teškoće pri selidbama


Selidbe su fizički i psihički naporne, teške, stresne, komplikovane, a ponekad i opasne zbog mogućih povreda. Gradovi kao što je Beograd, koji je višemilionski grad, imaju niz specifičnosti kada su u pitanju selidbe.

Šta treba imati u vidu kada se treba presliti:
 • Stvari koje se preseljavaju sa jednog mesta na drugo znaju da budu teške, kabaste, nezgodne i opasne (oštri metalni ili stakleni predmeti i sl.). Od ljudi koji ih dižu, spuštaju, transportuju, utovaruju ili istovaruju se traži da budu jaki, vešti, izdržljivi i naviknuti na težak fizički rad.
 • Potrebno je nabaviti adekvatno transportno sredstvo. Danas se najčešće koriste motorna vozila – manji i veći kamioni, kombi vozila ili lični automobili, nekada su se koristile konjske ili volovske zaprege, kočije i slično.
 • Stvari koje se sele treba da budu propisno i kvalitetno zapakovane i zaštićene od mogućih oštećenja u adekvatnim kutijama, džakovima, folijama i uvezani užadima, lepljivim i drugim trakama.
 • Komadi nameštaja, klavira  i drugih predmeta koje su previše veliki i teški moraju da se demontiraju i posle prispeća na novoj lokaciji da se montiraju. Neretko je potrebno biti pravi stručnjak u montaži kako bi se mogao rastaviti i zatim sklopiti stariji masivni bračni krevet.
 • Pri selidbama posebnu teškoću predstavljaju neki specifični predmeti kao što su umetnička dela, akvarijumi, velike saksije sa cvećem, klaviri, sefovi, tuš kabine, džakuzi, itd., koji traže poseban tretman i znanje.
 • U velikim gradovima ljudi najčešće žive u velikim soliterima koji imaju po nekoliko desetina spratova, tako da se stvari moraju transportovati liftovima ili stepenicama.
 • Ukoliko se radi o medjunarodnim selidbama potrebno je skupiti veoma obimnu dokumentaciju, platiti razne takse i troškove, predmeti moraju da budu pravilno spakovani i obeleženi, a za transport je potrebno vozilo koje ima dozvolu za vršenje  medjunarodnog transporta.


Agencije za selidbe Beograd


Posmatrajući selide kroz istoriju zapaža se da se promenila količina predmeta koji se sele, kao i rastojanja na koja se oni transportuju – potrebno je preneti sve više stvari na sve veće distance. Ali promenila se još jedna stvar.

To je pojava specijalizovanih firmi koje nude usluge selenja – agencije za selidbe


Kao i kod svake profesionalizacije nekog rada, agencije za selidbe, a posebno u velikim gradobima kao što je Beograd, su olakšale i ubrzale vrlo naporan i stresan proces preselenja.


Osnovna stvar je što firme za selidbe samoj selidbi pristupaju planski i vrše kvalitetnu pripremu.

Da nabrojimo neke prednosti:

 • Kompanije koje se bave selidbama prvo prave procenu (koja je u našoj agenciji besplatna) selidbe i prave vrlo precizan plan koji dalje razrađuju po fazama
 • Agencije poseduju potrebna vozila
 • U agencijama za selidbe rade radnici koji su naviknuti na težak rad, koji imaju višegodišnje iskustvo i koji rutinski obavljaju neke operacije koje su za ostale ljude nepremostljiva prepreka
 • Lako i efikasno vrše demontažu i montažu nameštaja i drugih većih i kabastih predmeta
 • Poseduju adekvatnu opremu za utovar, istovar i transport teških predmeta (platforme, rampe, užad, itd)
 • Poseduju materijal za pakovanje
 • Poznaju grad kao što je Beograd. Znaju kako treba obezbediti parking, pristup zgradi ili kući, poznaju ulice, propise.


Umesto zaključkaAgencije za selidbe su racionalan izbor kod selidbe. Pogotovo u velikim gradovima kao što je Beograd. Njihovi iskusni i obučeni radnici će vam uštedeti i vreme i smanjiti brigu i stres zbog preseljenja. 

Истакнути пост

Saveti za nošenje nameštaja

Ukoliko planirate selidbu, a potrebno vam je nošenje nameštaja, tehnike i drugih glomaznih stvari, najbrže i najsigurnije rešenje je angaž...