Kako se formira cena selidbe


Faktori koji utiču na cenu selidbe


Pre ukazivanja na najvažnije faktore koji utiču na cenu selidbe, smatramo da je potrebno reći sledeće. Agencije koje vrše besplatnu procenu selidbe su one koje sigurno spadaju u vaš red favorita.

Cena selidbe je jedan od važnih faktora za odabir agencije.


Zašto?

Zato što ne kriju svoju cenu, i spremni su da je u direktnoj komunikaciji sa vama formiraju u zavisnosti od obima i kompleksnosti selidbe.
Da pobrojimo neke faktore koji mogu da manje ili više utiču na cenu preseljenja:

 • Količina, dimenzije kao i vrsta tereta koji se seli - rekli bismo gabarit određuje transportno sredstvo koje će se koristiti. Nepisao pravilo je da se za manje terete koriste kombi vozila, a za veće terete  kamioni i eventualno šleperi;
 • veličina prostora koji se seli (manji ili veći stan, kuća, kancelarija, poslovni prostor)
 • udaljenost nove lokacije gde se obavlja vrši selidba - jedan od bitnijih faktora, sasvim razumna matematika je da je veća udaljenost skuplja od kraće; shodno tome i međunarodne selidbe su skuplje nego lokalne ili međugradske;
 • sprat i objekta iz koga se sele stvari, ali i sprat objekta u koji se sele stvari;
 • kod stambenih zgrada postojanje ili nepostojanje lifta. Ova stavka može bitno da utiče na cenu, pogotovo ako je visok sprat, puno stvari i ako se angažuje veći broj radnika;
 • prisustvo specijalnih tereta, da ne kažemo posebno teških tereta – TA peći, klaviri, sefovi, pianina, teška bela tehnika;
 • izbor prevoznog sredstva za selidbu: pikap, kombi, kamion – logika stvari nalaže da što je vozilo manje to bi i prevoz trebao biti jeftiniji. Naravno, ako se selidba može sprovestu u jednom pokušaju. Dakle, broj operacija, odnosno utovara  istovara takođe utiče na cenu;
 • postojanje ili nepostojanje parkinga, odnosno dostupnost parkinga za vozilo izabrano za selidbu;
 • procenjeno vreme za selidbu, odnosno vreme koje je potrebno za sve operacije, od utovara, istovara, montaže i demontaže stvari;
 • dogovoreni broj radnika za utovar i istovar stvari, ali i eventualno za pripremu i pakovanje stvari kod selidbe ključ u ruke;
 • naravno, kod međugradskih selidbi bitan faktor je udaljenost gradova, i da li je potrebno platiti putarine, a kod međunarodnih sleidbe priprema raznih dokumenata koja se zahtevaju prilikom ulaska ili izlaska u drugu zemlju.


Kada angažujete agenciju onda je logično da agencija naplaćuje angažovanje njihove radne snage, a cena varira u zavisnosti od specifičnosti robe i stvari koje treba utovariti i istovariti.Ako se drugačije ne dogovorite, klijent je u obavezi da plati parking ukoliko se on naplaćuje, putarinu ili neko zadržavanje koje nije planirano.

Selidba ključ u ruke je veoma praktična i najmanje stesna za onog ko se seli, ali naravno i najskuplja varijanta.


Selidbe u većim gradovima


Cena selidbe u Beogradu nije ista kao cena na jugu Srbije. Životni standard stanovništva se pokazuje kao bitan činilac i prilikom formiranja cena ove usluge.
Selidba u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, odnosno u većim gradovima ima svoje specifičnosti, jer infrasturktura, gustina saobraćajnica, propisi za teška vozila nisu isti u svim ovim mestima.
Nije nam želja bila da pobrojimo sve faktore koji utiču na cenu preseljenja. Mnogi od nas su bili u situaciji da moraju da menjaju mesot boravka i da prosto ne znaju šta treba znati o selidbi. 

Posao selidbe je ne retko i jako težak fizički posao

Kako bi selidba protekla onako kako želite treba da se valjano pripremite.

To znači da treba da obavestite komšiluk, ispraznite ormane, obezbedite parking mesto, lift, jer često je dobra pripema pola obavljenog posla.

Ovo je mali podsetnik i smernice o čemu treba voditi računa kada birate agenciju za selidbu, odnosno kada se dogovarate o ceni selidbe.

1 коментар:

Истакнути пост

Saveti za nošenje nameštaja

Ukoliko planirate selidbu, a potrebno vam je nošenje nameštaja, tehnike i drugih glomaznih stvari, najbrže i najsigurnije rešenje je angaž...